Vovinam - Việt Võ Đạo

English

The form of the yellow Vovinam Việt Võ Đạo logo is composed from a rectangle and a circle, angular at the top, round at the bottom. This form symbolizes the perfection of the hard and soft, the truth, good and the beautiful.

The logo is framed in a marine blue color. The red text "Vovinam" is written above the marine blue "Việt Võ Đạo". Its pointing letters show the way to the destination. Underneath lie the two poles Yin (red) and Yang (marine blue).

In the middle of the two poles the yellow map of Vietnam can be found. The symbol of Yin and Yang is framed by a thick, white circle, symbolizing the being of the Dao, with the mission to mediate in between Yin and Yang, to subdue the two, to enable life of all beings.

中文

越武道黃色標識的形式是來自一個四方形和一個圓,棱角分明的頂部,圓形底部組成。這種形式象徵著剛柔並濟,真理,善,美麗的。

這標誌藍色的外框代表海洋。紅色文字的“VOVINAM”寫在海洋藍的“Việt Võ Đạo”上面。它指示著透過“Việt Võ Đạo”來達成學習越南武術“VOVINAM”的目標。在下面的兩個極點陰(紅色)和陽(海藍)。

在兩極中間可以找到黃色的越南地圖。陰陽圖符號被厚厚的白色圓形所框著,象徵著「道」“Đạo”的存在,在圓圈下調合了陰陽之間,這樣的陰陽兩極在所有的人的生活之中。

Tiếng Việt

Kỳ hiệu & Phù hiệu

Phù hiệu và kỳ hiệu, dùng màu sắc và hình nét biểu tượng lý tưởng của VOVINAM - VIỆT VÕ ÐẠO, do đó mang một ý nghĩa rất thiêng liêng cao quí.

Người môn sinh VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO cảm thấy sức sống, tinh thần, ý chí, danh dự của mình đã được biểu lộ trên màu sắc và hình nét của phù hiệu và kỳ hiệu.

Kỳ hiệu

Bề ngang bằng 3/5 bề dài, ở chính giữa có vòng tròn Âm Dương. Giao tương giữa lưỡng cực là bản đồ Việt Nam cong theo hình chữ S, điển trưng cho sự Tương Thôi - Tương Giao - Tương Sinh và Thường Dịch của dòng Sống Miên Sinh phối hợp, hài hòa. Bao bọc Lưỡng Nghi là vòng tròn trắng tượng trưng cho Đạo Thể với sứ vụ Điều Hòa – Khắc Chế - Bao Dung giữa Âm tố và Dương tố để tác thành vĩnh cửu sự sống của muôn loài.

Phù hiệu

½ phần trên hình vuông, ½ phần dưới hình tròn. Tượng trưng cho sự vuông tròn hướng về Chân - Thiện – Mỹ. Ở chính giữa cũng có vòng tròn Âm Dương, bản đồ Việt Nam và vòng Đạo Thể với sự tương đồng về phần ý nghĩa của Kỳ Hiệu.

Môn phái Vovinam-Việt Võ Ðạo đã chọn 4 màu chánh để tượng trưng cho Ý nghĩa. đó là: xanh, vàng, đỏ, trắng:

Xanh: Trỏ Âm Tố, tượng trưng cho Biển Cả và Hy Vọng. Màu của biển thắm đồng xanh, và của năm châu bốn biển. Màu đậm nét Quê Hương. Hàm sức Sứ vụ mang Võ Ðạo quảng phát muôn phương.

Ðỏ: Trỏ Dương Tố, tượng trưng cho lửa sống hào hùng kiên quyết của dòng Việt xuyên suốt hơn bốn nghìn năm Dựng Nước.

Vàng: Màu Vương Ðạo Á Ðông, màu da chủng tộc, màu của vinh quang hiển hách.

Trắng: Màu cuả tinh khiết, thanh thịnh, cao cả, trỏ Ðạo Thể huyền nhiệm Không Hình, Không Sắc điễn trưng cho Xương Tủy, cho sự thâm viễn tuyệt vời. Màu của Tinh Hoa Nghệ Thuật và Quãng Ðại Bao Dung.

Ý nghĩa Phù Hiệu và Kỳ Hiệu của VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO tượng trưng cho Lý Tưởng, Đường Đi, Đích Tới của Môn Phái và toàn thể các môn đồ xuyên suốt qua hơn 65 năm.